Carnavalsvereniging Bacchus
Home Proclamatie Programma Bestuur Mobiele Bingo Prinsen Geschiedenis Foto's Sponsors

De historie van Bacchus... 

In het jaar 1972 vond een aantal personen, allen lid van de plaatselijke schietvereniging, dat het hoog tijd werd voor een tweede carnavalsvereniging in Eibergen. Aldus geschiedde. Door een creatief persoon werd de naam Bacchus aangedragen, de vereniging werd opgericht en weldra werd de c.v. Bacchus notarieel vastgelegd.

Gedurende de aanvangsjaren werd het protocol nog met enige vrijblijvendheid toegepast, maar alras kreeg dit vastere vormen. Dankzij een bijzonder actief bestuur werden de georganiseerde evenementen succesvol en liep het aantal leden in snel tempo op. Er was inmiddels een Garde van Oud-Prinsen opgericht, een Raad van Elf geďnstalleerd en ook Dansmarietjes waren van de partij.

Het bezoekersaantal schoot omhoog, hetgeen tot gevolg had dat na verloop van tijd samenwerking werd gezocht met de andere carnavalsvereniging in Eibergen, de Ballensleppers. De optocht werd daarna een groot aantal jaren samen georganiseerd en volgens afspraak kreeg men om het jaar de eer de prins van Eibergen te mogen presenteren. Echter, zoals overal en alom, is ook het carnaval onderhevig aan pieken en dalen. De samenwerking stagneerde, geldstromen droogden enigszins op en partijbelangen dienden zich aan. Desalniettemin floreerde het carnaval en dankzij alternatieve inkomsten hield men de financien op orde. De onderlinge samenwerking was sterk en naast de belangstelling nam ook de gezelligheid op de carnavalsavonden in positieve zin toe. Sinds 1980 wordt er door c.v. Bacchus een wekelijkse bingo georganiseerd, hetgeen een welkome aanvulling op de begroting betekent.

Maar het is natuurlijk niet allemaal zonneschijn wat er blinkt. Eind tachtiger jaren werd de toenmalige residentie, hotel "De Kroon", afgebroken en moest een vervangende zaal worden gezocht. Deze werd gevonden in de feestzaal van "Don Camillo", waar men met de nodige improvisatie een aantal jaren met plezier vertoefde.
Toen in 1995 café "De Bastille" dusdanig ging uitbreiden dat dit qua ruimte geschikt voor c.v Bacchus bleek te zijn, werd de keuze gemaakt om nogmaals een overstap te gaan maken. Met ingang van het voorjaar 2004 resideert de carnavalsvereniging in café "Grand Canyon", een café met een western uitstraling in een bijzonder gezellige sfeer. Na een periode van 6 jaar wordt er opnieuw verhuisd. De vereniging gaat terug naar het café dat het meest geschikt is voor haar en voor de leden. Op 1 januari 2010 wordt besloten te gaan resideren in cafe "De Krekel" (voormalig café "De Bastille) met een nieuwe eigenaar en nieuwe mogelijkheden. In augustus 2010 was het ook daar weer gebeurd met de pret, een allesverwoestende brand legde onze residentie in de as. Maar weer slaagd Bacchus er in om een nieuwe residentie te vinden. We gaan ons nestelen in de café "De Lindeboom", Hagen 28 in Eibergen. De scepter in dit café wordt gezwaaid door Raymond Holtkamp, tevens eigenaar van onze tweede residentie, café Grenszicht in de Holterhoek.  En sinds november 2015 heeft CV Bacchus er zelfs een derde residentie bij, café Holly's, de nieuwste aanwinst van Raymond Holtkamp. Wij zijn als carnavalsvereniging natuurlijk blij met deze uitbreiding en gaan er van uit dat we hier nog vele jaren met veel plezier feest mogen vieren.